Intro

Den 9. november 2014 er det 25 år siden, at DDR-borgerne  med talrige demonstrationer opnåede fuld rejsefrihed og inden for kort tid også demokrati og statsborgerskabet i det genforenede Tyskland. Mens kommunismen faldt sammen i sig selv.

East side Gallery

Denne berusende og lykkelige historiske begivenhed fascinerede både mig, og de over én million andre nytårsgæster, der rejste til Berlin i slutningen af 1989 for at fejre ved Brandenburger Tor. Vi dansede på muren, mens de østtyske grænsesoldater pligtskyldig uddelte éndagsvisaer.

Begejstringen blev fulgt af mange spørgsmål: Hvilket land befandt
sig dér bag muren, hvad havde de befriet sig fra, og hvilken vej Tysk-
land nu ville tage? Her 25 år senere er de spørgsmål også udgangs-
punktet for to læringsbøger til gymnasiet, Berlinmuren

Fra januar til juni 2014 interviewede jeg indgående en række interessante mennesker, der alle har oplevet DDR indefra:

Lige fra den sidste DDR-ministerpræsident, nogle af de meste
markante oprøre, den overbeviste kommunist, der siden kom på andre tanker, den vesttyske korrespondent og den unge kvinde, der blev forsøgt hyret til Stasi lige før murens fald: Historiske kilder kan være aldeles levende. Mange af de interessante historiske aktører og vidner har historier at fortælle, der minder om fiktion. Hvis det da ikke lige var, at det er ganske virkeligt.

Jeg glæder mig til at dele historien og historierne med dig. Både gennem bøger, foredrag og den guide og Berlinmuren idag som du kan læse mere om på denne netside.

Lasse Soll Sunde

BerlinWall-BrandenburgGate
Den forhadte Berlinmur blev hurtigt indtaget af berlinerne i dagene efter den 9. nov. 1989, og forsvandt stort set fra bybilledet i det følgende år. Konsekvenserne af muren har dog ikke sluppet sit tag i det genforenede Tyskland

– Guide og foredrag